Persondatapolitik

Det er N.T. Tømrer & Snedkerforretning ApS målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan N.T. Tømrer & Snedkerforretning ApS håndterer personlige oplysninger.

Hvad er personlige oplysninger?

Dine personoplysninger bruges i forbindelse med besigtigelse, tilbudsgivning, kontrakter og telefonbestilt arbejde. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.
De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvad bruger vi personoplysninger til og hvor længe opbevarer vi dem.
Når du har lavet en aftale hos firmaet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil aftalen er leveret og betalt, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos firmaet i en periode på minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med firmaet og til fremsendelse af faktura primært på mail.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart, kun såfremt vi har brug for hjælp fra vores samarbejdspartnere til opfyldelsen af aftalen.

N.T. Tømrer & Snedkerforretning ApS behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

N.T. Tømrer & Snedkerforretning ApS
Stoltelundvej 9
6360 Tinglev
CVR-nr.: 34469458
Telefon 74 67 68 42
Mail: mail@ntts.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 74 67 68 42 eller mail@ntts.dk